Simulace - CAE

Numerické simulace tuhosti, pevnosti a životnosti. Variantní řešení a optimalizace konstrukce pro dané mechanické i teplotní zatížení. Ověření a validace numerických simulací vůči experimentu.