Materiálové modely polymerů

Simulace plastových dílů předpokládá vhodný materiálový model, který postihuje podmínky testu tzn. teplotu, rychlost zatěžování, parametry vstřikování nebo vlhkost. Nabízíme kalibraci takovýchto materiálových modelů včetně potřebného testování.

Poptat službu / řešení

Simulace plastových dílů předpokládá vhodný materiálový model, který postihuje podmínky simulovaného testu tzn. teplotu, rychlost, technologie vstřikování nebo zatěžování vlhkost. Nabízíme kalibraci takovýchto materiálových modelů včetně potřebného testování.