Software

Dodáváme špičkový simulační software a poskytujeme dopňkové nástroje pro simulace. Naši zkušení školitelé Vám nabídnou školení na míru.

Firma IDIADA CZ, a.s. je certifikovaným partnerem Dassault Systèmes pro software SIMULIA a simulační nástroje platformy 3DEXPERIENCE. Jejich vhodným využitím lze výrazně zkrátit Time to Market a optimalizovat náklady na vývoj.