Zásady souborů cookies

 

Tyto zásady se vztahují na uživatele webových stránek  IDIADA CZ a. s. včetně mobilních verzí webových stránek, které  IDIADA CZ a.s. vlastní a provozuje. 

Zásady také obsahují informace o souborech cookies a dalších technologiích sledování, které se používají v kontextu webových stránek, mobilních aplikací a online služeb, které vám nabízíme soubory cookies). Online službami se myslí webové stránky, mobilní aplikace a veškeré informace a služby vám poskytnuté v souvislosti s vaším užíváním webových stránek, včetně zpravodajů, mobilních aplikací, referenčních nástrojů, sponzorovaného obsahu, reklamy, e-mailové komunikace, e-školení. 

Co jsou soubory cookies?

Výraz používáme „cookies“ k hromadnému označení všech technologií, které ukládají informace a přistupují k nim na zařízení, které využíváte pro přístup k Online službám, jako například vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Používáme například http soubory cookies, což jsou malé datové soubory (typicky tvořené čísly a písmeny), které se stahují poté, co přistoupíte k našim Online službám a povolíte nám rozpoznat vaše zařízení. 

Soubory cookies používáme ke zlepšení online zážitku našich návštěvníků a k lepšímu pochopení způsobu využívání Online služeb. Soubory cookies nám mohou sdělit, zda jste již Online služby někdy předtím navštívili nebo zda jste novým návštěvníkem.

 

Jaké druhy souborů cookies existují?

Seznamte se laskavě s touto kapitolou, která obsahuje přehled typologie souborů cookies, které je možné v online prostředí používat.

Podle vlastnictví souborů cookies je možné je klasifikovat jako

a) Soubory cookies první strany: Jedná se o soubory cookies, které jsou odesílané na počítač nebo zařízení uživatele z počítače nebo domény spravované samotným vydavatelem, a ze kterých se získávají webové stránky požadované uživatelem.

b) Soubory cookies třetích stran: Jedná se o soubory cookies odesílané na počítač nebo zařízení uživatele z počítače nebo domény, která není spravovaná vydavatelem, ale jinou organizací, která zpracovává informace shromažďované prostřednictvím souborů cookies.

Podle doby platnosti souborů cookies je možné je klasifikovat jako:

a) Relační soubory cookies: Jedná se o typ souborů cookies určených ke shromažďování a ukládání informací během návštěvy webových stránek uživatelem.

b) Trvalé soubory cookies: Jedná se o typ souborů cookies, ve kterých je možné k informacím uloženým na počítači nebo zařízení přistupovat nebo je zpracovávat po dobu definovanou vlastníkem souboru cookies, přičemž tato doba může být dlouhá od několika minut po několik let.

Podle účelu souborů cookies je možné je klasifikovat jako:

c) Soubory analytických cookies: Jedná se o soubory cookies, které jsou zpracovávané buď samotným vydavatelem nebo třetími stranami, umožňují zjištění počtu uživatelů, a tedy i měření a statistickou analýzu používání webových stránek. Analýza práce uživatele s webovými stránkami je prováděna za účelem vylepšení nabízených produktů a služeb.

d) Reklamní soubory cookies: Jedná se o soubory cookies, které zabezpečují nejefektivnější možnou správu reklamního prostoru, který vydavatel umístil na webové stránky, do aplikace nebo platformy, ze které je poskytovaná požadovaná strana, na základě kritérií jako například upravovaný obsah nebo frekvence, s jakou jsou reklamy zobrazované.

e) Soubory cookies pro cílení reklamy podle chování: Jedná se o soubory cookies, které zabezpečují nejefektivnější možnou správu reklamního prostoru, který vydavatel umístil na webové stránky, do aplikace nebo platformy, ze které je poskytovaná požadovaná strana. Tyto soubory cookies zejména ukládají informace o chování uživatele, získané prostřednictvím souvislého pozorování jejich zvyků při práci s webovými stránkami, umožňují vytváření specifického profilu za účelem zobrazení reklam na jeho základě. Je rovněž možné, že návštěvou webových stránek nebo otevřením e-mailu nebo zprávy obsahující reklamu nebo nabídku dojde k instalaci souboru cookies do prohlížeče uživatele za účelem zobrazení následných reklam souvisejících s dřívějšími hledáními a vývoje kontroly reklam týkající se například počtu zobrazení, umístění, kde se objevují, časy, kdy se zobrazují apod.

f) Soubory technických cookies: Jedná se o soubory cookies, které umožňují uživateli pracovat s webovou stránkou, platformou nebo aplikací a používají jiné možnosti či služby, jako například správu webového provozu, identifikace informací nebo relací, obsah nebo sekce s omezeným přístupem, položky k zapamatování obsažené v objednávce, provedení procesu nákupu, odeslání žádosti o registraci nebo účasti na události, použití bezpečnostních funkcí během práce s webovými stránkami, ukládání obsahu pro video a audio vysílání, nebo sdílení obsahu na sociálních sítích.

g) Osobní soubory cookies: Jedná se o ty, které umožňují uživateli přistupovat k webovým stránkám, platformě nebo aplikaci s využitím předem definovaných obecných funkcí na základě souboru kritérií stanovených počítačem nebo zařízením uživatele, jako například jazyk, typ prohlížeče nebo umístění, odkud se na webové stránky přistupuje apod.

 

Které soubory cookies používáme a proč je používáme?

Následující tabulka uvádí různé kategorie souborů cookies, které Online služby využívají a důvod jejich využití.

1. Google Analytics

Účel: Identifikace v rámci reklamní sítě Google, nové cílení vaší reklamy

Jakým způsobem můžete uplatnit vaše volby týkající se instalace/odstranění souborů cookies?

Máte právo zvolit, zda soubory cookies přijmout či nikoliv. Jsou nicméně důležitou součástí způsobu, jakým naše Online služby fungují, a tak byste měli vědět, že pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout nebo odstranit, může tento krok ovlivnit dostupnost a funkci Online služeb. 

Můžete být schopni ovládat, zda chcete či nechcete přijmout soubory cookies prostřednictvím nastavení vašeho vlastního webového prohlížeče nebo chytrého telefonu. Váš internetový prohlížeč nebo chytrý telefon vám poskytují možnost vymazat všechny soubory cookies včetně všech našich souborů cookies. Upozorňujeme nicméně, že deaktivováním souborů cookies ve vašem prohlížeči může dojít k zamezení přístupu k některým nebo ke všem funkcím našich Online služeb, přičemž v této souvislosti odmítáme jakoukoliv odpovědnost.

Popis, jak spravovat nastavení vašeho webového prohlížeče, je často uveden v nabídce „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče.

Změnou konfigurace vašeho prohlížeče můžete povolit, zablokovat nebo odstranit soubory cookies instalované na vašem vlastním zařízení. Další informace o blokování souborů cookies získáte v následujících kapitolách a odkazech týkajících se nejoblíbenějších prohlížečů:

• Google Chrome

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Safari

Upozorňujeme, že vaše volba odmítnout soubory cookies je závislá od vámi používaného internetového prohlížeče. Zvolíte-li tedy možnost odhlášení z jednoho zařízení a chcete-li, aby toto odhlášení platilo i pro jiné zařízení, musíte se odhlásit i z tohoto jiného zařízení.

Jako další krok, pokud jde o soubory cookies třetích stran zaměřených na poskytování reklamy podle zájmů, upozorňujeme, že se třetí strany mohou zapojit do jednoho z následujících autoregulačních programů pro online behaviorální reklamu s odpovídajícími odhlášeními uživatele:

• Network Advertising Initiative (NAI) - (http://www.networkadvertising.org/choices/)

• Google Analytics - (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

 

Nebudete-li chtít nebo nechcete-li, aby byly vaše osobní údaje používány k tomu, aby mohly třetí strany zobrazovat reklamy nebo přizpůsobovat reklamy vám zobrazované, můžete upravit nastavení pomocí nástrojů poskytovaných těmito třetími stranami (např. Google, Facebook) nebo prostřednictvím výše uvedených autoregulačních programů pro online behaviorální reklamu, pokud jsou do nich třetí strany zapojeny. 

Většina mobilních zařízení poskytuje možnost kontroly sledování pro reklamní účely prostřednictvím „Omezit reklamní sledování“ (podrobnější informace pro zařízení iOS zde nebo nastavení „Odhlásit reklamy podle zájmu“ (podrobnější informace pro zařízení Android zde).

Další informace o souborech cookies včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookies máte na vašem zařízení a jak je spravovat a mazat, zjistíte na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv otázky o použití souborů cookies, kontaktujte nás na: data_protection@idiada.com