3D tisk

Firma IDIADA CZ a.s. nabízí prototypové nebo malosériové možnosti 3D tisku technologií SLS. SLS patří mezi přední technologie v oblasti 3D tisku. Tato metoda umožňuje vytvářet třírozměrné objekty vrstvu po vrstvě pomocí laseru a práškového materiálu.

Princip SLS spočívá v postupném navařování nebo slinování tenkých vrstev práškového materiálu pomocí vysoce výkonného laseru. Tím se vytváří pevné vrstvy materiálu, které se postupně skládají do požadovaného tvaru. SLS je také známý pro svou širokou škálu použitelných materiálů, včetně různých typů plastů, nylonu nebo i kovů. Tato flexibilita umožňuje vytvářet komponenty s různou pevností, tuhostí nebo tepelnou vodivostí.                   

Technologie

 • Technologie SLS umožňuje docílit vysoce přesných rozměrů
 • Laser slinuje nylonový prášek vrstvu po vrstvě do tvaru požadovaného modelu
 • Prášek okolo slouží jako dočasné lůžko a tak lze tisknout i tvarově náročné díly, aniž by bylo potřeba tvořit opěrné podpory, jak tomu je i jiných technologií
 • Lze tisknout díly nevyrobitelné klasickou lisovací technologií - například několik dílů v jednom, které tvoří nerozebíratelný objekt
 • Výroba je rychlá a přesná

Výhody

 • Technologie SLS je vhodná pro výrobu funkčních prototypů, kusovou výrobu či malé série.
 • Ideální pro automotive, letectví, zdravotnictví, modelové vizualizace

Technická specifikace

 • Model tiskárny: Formlabs Fuse 1
 • Technologie: SLS
 • Maximální velikost dílu: 159 x 159 x 295 mm
 • Tloušťka vrstvy: 0.11 mm
 • Materiál: Nylon 12