Materiálové modely elastomerů

Simulace elastomerů mají své specifické fenomény, např. nízká tuhost, nelineární odezva, vyšší tlumení, nebo Mullins efekt. Pomůžeme Vám postihnout fenomény důležité pro Vaši aplikaci, zajistíme mechanické zkoušky a kalibrujeme materiálový model.

Poptat službu / řešení

Simulace elastomerů mají své specifické fenomény, např. nízká tuhost, nelineární odezva, vyšší tlumení, nebo Mullins efekt. Pomůžeme Vám postihnout fenomény důležité pro Vaši aplikaci, zajistíme mechanické zkoušky a kalibrujeme materiálový model.