Topologické a tloušťkové optimalizace

Nabízíme počítačový návrh tvaru z pohledu optimálního poměru tuhosti a hmotnosti na základě definovaného zástavbového prostoru. Jiným způsobem optimalizace je distribuce tloušťky pro skořepinové struktury.

Poptat službu / řešení

Nabízíme počítačový návrh tvaru z pohledu optimálního poměru tuhosti a hmotnosti na základě definovaného zástavbového prostoru – je nutné definovat cílovou funkci např. maximální tuhost a cílenou redukci výchozího objemu. Je možné přidat omezení z pohledu technologie (např. směr odformování) nebo omezení velikosti posunu nebo velikosti napětí. Naproti tomu tloušťková optimalizace se používá pouze pro tenkostěnné struktury s tloušťkou jako nezávislým parametrem, který optimalizujeme napříč celým modelem.