Simulace proudění

Výpočet proudění spolu s dalšími fyzikálními jevy (jako např. přenos tepla, vícefázové proudění, míchání, chemické reakce, interakce tekutin s pevnými tělesy atd.)

Poptat službu / řešení

Podporujeme celý proces vztahující se k následujícím úlohám:

  • Externí aerodynamika, teplotní simulace, HVAC, míchání, proudění s přenosem látek atd., až po plně multifyzikální úlohy.
  • Simulace přenosu tepla z a do pevných těles, i na rozhraní dílů.
  • Optimalizace chlazení / ohřevu s cílem dosáhnout zákaznických požadavků na produkt.
  • Podpora konstrukčního vývoje, analýza provozních problémů.