NVH, Dynamika vozidel a pohony

Nabízíme široké spektrum testování vibrací a hluku včetně měření modálních vlastností dílů, měření vlivu vibrací na lidské tělo, měření hluku, dynamiky vozidel a optimalizaci pryžových dorazů a uložení.

Poptat službu / řešení

K dispozici jsou tři měřící systémy Dewetron Sirius a dva systémy DEWE-43 s celkovým počtem 56 kanálů a různými typy snímačů zrychlení (včetně sedákových snímačů a gyroskopu), hluku, dráhy, GPS, síly, teploty atp.

Mezi typické služby patří měření modálních vlastností dveří, vík a komponentů brzd, testování intenzity vibrací vozidel, optimalizace lůžek motorů a pryžových dorazů dveří a testování vlivu transportu na přepravované komponenty.