ISO, TISAX a akreditace

Testovací centrum IDIADA CZ je akreditováno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ISO 17025:2018 jako zkušební laboratoř L1745.

Poptat službu / řešení

Testovací centrum IDIADA CZ je akreditováno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ISO 17025:2018 jako zkušební laboratoř L1745. Všechny procesy jsou pravidelně auditovány dle požadavků na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (17025:2018) a systému managementu kvality (ISO 9001).

Osvědčení o akreditaci je ke stažení zde.

Z pohledu bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu je testovací centrum akreditováno dle TISAX úrovně 3 pro práci s prototypy.

Od roku 2022 je v platnosti certifikace ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí a ISO 45001 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikace ke stažení zdezde.