Autonomní vozidla (CAV)

Poskytujeme odborné znalosti a know-how během celého vývojového cyklu: od fází návrhu, přes implementaci a včetně jeho ověřování, validace a hodnocení (včetně XiL, testovacích drah a otevřených silnic).

Poptat službu / řešení

Společnost Applus + IDIADA také nasadila nejmodernější testovací zařízení, aby poskytla potřebnou flexibilitu, robustnost a bezpečnost pro důkladné ověření připojených technologií vozidel na úrovni systému a vozidla. Mezi tyto funkce připojení patří:

  • Proprietární síť ETSI ITS V2X (WiFi IEEE 802.11p), která umožňuje přepínání mezi evropskými a americkými standardy
  • Testování připojení vozidla (vozidlo k cloudu, kybernetická bezpečnost) v kontrolovaném prostředí. Proprietární mobilní síť včetně nové technologie 5G

Konektivita je také součástí platných předpisů pro schválení typu nového vozidla. Applus + IDIADA vám může pomoci při vývoji a integraci systémů eCALL, ERA GLONASS a UNECE AECS a pomůže vám je včas připravit na oficiální testování.