Rozšíření testovacího centra

CZ_RO_B_C.jpg

Projekt CENTRUM TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KOMPONENT AUTOMOBILŮ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je rozšíření Testovacího centra IDIADA CZ v Mladé Boleslavi v oblasti testování elektrotechnických komponent automobilů. Jedná se zejména o testování vibrací, rázů a teplotních šoků elektromotorů, baterií a dalších elektronických komponent automobilů.  Nákup nových zařízení umožní poskytování nových služeb pro stávající i potencionální zákazníky, rozvoj know-how a vytvoření nových vysoce specializovaných pracovních míst. Testovací centrum je součástí Vývojového centra, které zajišťuje komplexní VaV aktivity v oblasti automobilového průmyslu.