Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Setkání uživatelů SIMULIA 2017 je za námi.

Tradiční konference s názvem „Setkání uživatelů SIMULIA“ se letos konala první říjnový týden v příjemném prostředí Kongres hotelu Jezerka na Seči. Akci pořádala jako každý rok společnost IDIADA CZ a. s., dodavatel řešení SIMULIA a 3Dexperience od společnosti Dassault Systemes.

Po úvodním slovu a přivítání všech hostů následoval blok novinek a aktualizací z produktového portfolia Dassault Systemes. Tomáš Bouda z IDIADA představil filozofii platformy 3Dexperience a její přínosy nejen pro kooperaci v rámci projektového týmu výpočtářů, ale i uvnitř organizace. Jednou z novinek, které 3Dexperience přináší, je možnost využití tzv. kreditů pro vykrytí projektových špiček, ve kterých mají uživatelé nedostatek výpočetního výkonu. Toto řešení je plně kompatibilní s programem Abaqus, pro jeho využití tedy není nutné přecházet kompletně na 3Dexperience, přestože se zdá, že tato platforma má v sobě potenciál a reálně se stává nosným produktem výrobce Dassault Systemes. V rámci simulačních nástrojů je postupně do 3Dexperience převáděna veškerá funkcionalita klasických produktů, jako je například Abaqus a již ve verzi 2017 je zastoupena poměrně široká škála aplikací a postupně přibývají i ty, které nejsou součástí tzv. Extended portfolia (Simpack, Simpoe, CST).

V České republice a na Slovensku je toto řešení nasazeno prozatím v menší míře, a proto byla většina účastníků zvědavá především na novinky a vylepšení v rámci klasického portfolia, tedy Abaqus, Tosca, Fe-safe a Isight. Hlavní novinkou je odstranění řešiče Abaqus/CFD od verze 2017, společnost Dassault Systemes se rozhodla v rámci dlouhodobé strategie ukončit vývoj tohoto řešiče. Uživatelé však nepřijdou o možnost zabývat se simulací proudění, právě naopak. Kromě intenzivního vývoje fluidního řešiče na platformě 3Dexperience (role FLA) byla na konci roku 2016 ohlášena akvizice španělské společnosti Next Limit Technology. Její produkt XFlow přináší rozšíření zejména pro oblast vysokofrekvenčních přenosů. Dále byl zmíněn vylepšený systém vyhledávání v programové dokumentaci a mnoho dalších novinek.

Na tuto prezentaci navázal Jarmil Vlach z IDIADA, který hovořil o pluginu pro Abaqus/CAE umožňující stanovení mechanických vlastností kompozitních materiálů. Z prezentace vyplynulo, že vzhledem k vysoké přesnosti předpovědi v porovnání s experimentem je toto řešení využitelné v praxi, například při koncepčních studiích, úvodních fázích vývojového projektu nebo při vývoji nových materiálů. Plugin s názvem Micromechanics je součástí základní licence a nepřináší proto žádné dodatečné náklady na software, naopak může přinést snížení nákladů díky redukci počtu experimentů a zvýšení efektivity vývojového procesu.

Následně dostal slovo Jiří Blekta ze stejné firmy a přiblížil filosofii programu Simpack, který slouží pro tzv. multi-body simulace (MBS), která je založena na vzájemném působení dvou a více těles, jenž jsou spojena různými typy vazeb (kinematické vazby, silové účinky, kontakty). Po teoretickém úvodu byly představeny jednotlivé moduly softwaru Simpack a možnosti jeho využití, především v automobilovém průmyslu, v průmyslu kolejových vozidel nebo při vývoji větrných elektráren. Součástí prezentace byla i ukázka co-simulace s Abaqus/Standard a představeny novinky verze 2017.

Vratislav Sokol ze společnosti CST představil produktovou řadu, která patří pod křídla Dassault Systemes od listopadu 2016. Elektromagnetismus je fenomén, se kterým se setkáváme při každodenním životě prakticky neustále. Telefon, wifi připojení, nebo adaptivní tempomat patří mezi typické příklady. Zvláště s rostoucím trendem elektro-mobility se toto téma stává stále více aktuálním.

Ani letos nechyběl Libor Hynek ze společnosti HP, který představil mimo jiné i nejnovější mobilní pracovní stanici s dotykovým displayem a odnímatelnou klávesnicí – HP Zbook X2 G4, která se začne prodávat v roce 2018.

Odpolední program zahájil Florian Jurecka, obchodní ředitel SIMULIA pro Střední a Východní Evropu, který představil novinky a vize Dassault Systemes. Jeho prezentace potvrdila fakt, že platforma 3Dexperience se prosazuje v čím dál větším měřítku a tento trend by měl převládat i do budoucna. Dále hovořil o již zmiňované akvizici Xflow nebo Wave6, které společně s CST vhodně doplnili široké portfolio produktů brandu SIMULIA.

Následovala sekce zákaznických přednášek, která již tradičně vyplňuje odpolední program prvního dne konference. Vystoupili například Vladimír Hromek z Porsche Engineering, Ihor Mirzov z Ústavu jaderného výzkumu Řež, Radek Doubrava z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, nebo Kateřina Pavlíková ze společnosti Siemens s. r. o. Odpolední sekce tentokrát nebyla rozdělena do dvou přednáškových místností, jako tomu bývalo v minulosti, což mnozí účastníci přivítali, jelikož nebyli nuceni řešit dilema, na kterou přednášku jít.

Zajímavé a přínosné byly všechny příspěvky, jako nejlepší byla účastníky vyhodnocena společná prezentace společnosti IDIADA a Vysoké školy báňské na téma: „Topologická optimalizace vahadla studentské formule“. Společný projekt měl za cíl najít optimalizovaný tvar součástky v programu Tosca a Abaqus a následně jej vytisknout pomocí 3D tiskárny RENISHAW, kterou májí studenti a výzkumníci na ostravské vysoké škole k dispozici. Celý projekt je zajímavý i tím, že vývojové týmy Dassault Systemes a RENISHAW spolu velmi úzce spolupracují a i to je jeden z důvodů, proč je řešení pro Additive Manufacturing na platformě 3Dexperience velmi povedené.

První den konference byl zakončen společenským večerem, v rámci kterého mohli účastníci změřit své síly v bowlingu či na laserové střelnici. Připravena byla také degustace prémiových značek ginu a večer byl zakončen vystoupením pole dance studia Independance, které sklidilo velký úspěch.

Odborné workshopy jsou tradiční náplní druhého dne. Tentokrát si účastnici mohli vybrat mezi tématy Lomová mechanika – workshop připravila společně IDIADA a společnost COMTES FHT a navazovala na společný jarní seminář. Druhým tématem byla již zmíněná aditivní výroba, která se postupně začíná prosazovat především v automobilovém a leteckém průmyslu a je to hodně diskutovaná záležitost. Třetí téma bylo ryze výpočtářské – kontakty a konvergence, to je velmi vděčné téma a i tentokrát bylo nejžádanější. Konference byla zakončena společným obědem. Na shledanou zase za rok!