Teplotní simulace

Výpočet distribuce teplotního pole pro díly a sestavy při ohřevu nebo chlazení.

Poptat službu / řešení

Podporujeme celý proces vztahující se k následujícím úlohám:

  • Volba vhodného způsobu simulace přenosu tepla z a do pevných těles.
  • Přenos tepla rozhraními dílů.
  • Optimalizace chlazení / ohřevu s cílem dosáhnout zákaznických požadavků na produkt.
  • Vliv pole teploty na mechanickou odezvu soustavy (sekvečně i plně svázané aplikace).
  • Vazba na CFD