Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Setkání uživatelů SIMULIA 2017

Společnost IDIADA CZ a.s. srdečně zve své zákazníky, partnery a zájemce o simulace na odbornou konferenci „Setkání uživatelů SIMULIA 2017“, která se uskuteční v termínu 2. – 3. října v Kongres hotelu Jezerka v Seči.

Výsledek obrázku pro kongres hotel Jezerka

3. ročník konference pořádáme ve spolupráci s Dassault Systèmes SIMULIA. Těšit se můžete jako vždy na zajímavé příspěvky zákazníků a partnerů, novinky v portfoliu SIMULIA.

Stejně jako v loňském roce jsme pro Vás připravili  workshopy, které budou na programu druhý den a budou zaměřeny na 3 oblasti:

1. Lomová mechanika – tento workshop jsme připravili ve spolupráci s našim zákazníkem společností COMTES FHT a. s. a je určen zejména pro vás, kteří jste se nemohli účastnit našeho společného semináře, který proběhl na jaře. Workshop povedou Ondřej Marada (IDIADA) a Antonín Prantl(COMTES).

2. Additive manufacuring –  téma, o které zaznamenáváme v poslední době rostoucí zájem. Řešení společnosti Dassault Systemes, které využívá zejména Abaqus, Tosca, Isight, jeho prioncipy a využití představí Andreas Winkler z DS SIMULIA.

3. Kontakty, konvergence – věčné a vděčné téma pro každého výpočtáře. Tento workshop proběhl už loni, avšak pro velký zájem jsme se rozhodli zopakovat jej. Problematiku Vás provede Jan Steklý.

Na pondělí večer je připraven doprovodný program, během kterého se budete moct s kolegy poměřit v bowlingu a na střelnici…a možná přijde i kouzelník!

Součástí programu bude večeře formou rautu a občerstvení během celé konference.

Předběžný program:

Pondělí 2.10. 2017

Čas Název Prezentující
9:30 Zahájení konference, agenda Marek Linhart, IDIADA
09:45 Delivering Sustainable Innovation with the 3DEXPERIENCE Platform Tomáš Bouda, IDIADA
10:15 Abaqus/CAE, Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit Update Tomáš Bouda, Jan Steklý, IDIADA
11:00 Přestávka
11:20 Stanovení mechanických vlastností kompozitních materiálů s využitím
Abaqus 2017
Jarmil Vlach, IDIADA
11:35 Multibody simulace – filozofie programu Simpack Jiří Blekta, IDIADA
12:00 Expanding the SIMULIA Simulation Universe with Electromagnetics Vratislav Sokol, CST
12:30 HP řešení pro simulace Libor Hynek, HP Inc Czech Republic
12:45 Oběd
13:45 SIMULIA Update (In English) Florian Jurecka,SIMULIA
14:30 Topologická optimalizace vahadla studentské formule Tomáš Bouda, IDIADA .
14:50 Využití programu Abaqus na ÚMTMB FSI VUT v Brně Petr Kubík, VUT Brno
15:10 Přestávka
15:30 Development and validation of the ductile fracture model in Abaqus (In English) Ihor Mirzov, ÚJV Řež
15:50 Vynucené kmitání pohonů Vladimír Hromek, Porsche Engineering.
16:10 Bird and hail strike tests and simulations for composite structure development Radek Doubrava, VZLÚ.
16:30 Modelování lomu laminovaného skla Dušan Zíta, IDIADA
16:50 Výpočty kontejneru pro transport a skladování použitého jaderného paliva Josef Lopaur, ŠKODA JS
17:10 Posouzení těsnění mezi přírubou vstupní páry a rychlozávěrným ventilem parní turbíny Kateřina Pavlíková, Siemens, s.r.o
19:00 – 23:59 Večerní program

Úterý 3.10. 2017

9:00 – 12:00 Blok přednášek a workshopů

Workshop 1 – Lomová mechanika

Workshop 2 – Additive Manufacturing

Workshop 3 – Kontakty, konvergence

12:00 – 13:00 Oběd

Přidejte si událost do kalendáře Outlook.

Registrace je již uzavřena.

Účastnický poplatek činí 3 000 Kč na celou konferenci, 2 000 Kč na jeden den bez DPH. Ubytování se hradí zvlášť.

Partneři konference: