Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rozšířená optimalizace v rámci software SIMULIA (Extended portfolio)

extended_portfolio

Jak už jsme informovali na našem zářijovém semináři (více o semináři čtěte  zde), SIMULIA přišla s příjemnou novinkou. Jedná se o rozšíření portfolia MKP balíku Abaqus o další produkty, v rámci tzv. „Extended portfolia“. Jedná se o program fe-safe – lídra v oblasti nízko-cyklových a vysoko-cyklových únavových analýz, dále potom nástroj Tosca, umožňující topologickou optimalizaci produktu a  Isight, sloužící k parametrické optimalizaci. Všechny tyto produkty byly v minulosti předmětem akvizice společností Dassault Systèmes a byly postupně integrovány do portfolia. Společným prvkem je to, že tyto nástroje využívají MKP řešiče (např. Abaqus, Ansys, Nastran, aj.) a jsou nástavbou standardních pevnostních výpočtů.

Jak vyplývá z obrázku níže, jednotlivé nástroje zasahují do vývoje produktu v různých jeho fázích. Pro návrh designu použijeme SIMULIA Tosca, která na základě předem definovaných zástavbových rozměrů, zatížení a ukotvení navrhne optimální tvar výrobku z hlediska optimálního poměru hmotnosti a tuhosti. Poté je potřeba upravit geometrii, tak aby byl produkt dobře vyrobitelný a splňoval požadavky na design. Nástroj SIMULIA Isight nám umožňuje optimalizovat předem definované parametry (např. v programu Abaqus/CAE, CATIA) – rozměry (kóty), materiálové parametry atd. Jakmile dostaneme odladěný model, který prošel validační fází, můžeme použít výsledky z Abaqusu jako vstup pro výpočet životnosti v SIMULIA fe-safe. Tento nástroj nám umožňuje nalézt kritická místa z pohledu potenciálního porušení výrobku při cyklickém zatěžování. Výsledná kritická oblast je často odlišná v porovnání se statickou pevnostní analýzou v Abaqusu.

schema_procesy

Použitím nástrojů z Extended portfolia získáváme široké možnosti optimalizace, která přináší dodatečnou úsporu materiálu a snížení nákladů (více informací o těchto produktech najdete zde).

Extended portfolio je určeno stávajícím uživatelům produktů Dassault Systèmes, kteří využívají například software Abaqus a mohou své licence převést na novější systém, ale také novým zákazníkům, kteří se simulacemi začínají, případně používají jiné MKP řešení.

Více se tomuto tématu budeme věnovat v rámci pravidelného semináře, který se bude konat 16. dubna v Praze. Podrobnosti a pozvánku naleznete již brzy na našem webu.

V případě, že Vás tato problematika oslovila, neváhejte nás kontaktovat:

Email: obchod@idiada.cz

Tel: 734 576 505