Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

IDIADA a COMTES pořádali společný workshop

Scomtes_workshop_0-e1493212731960.jpgpolečnost IDIADA CZ a.s. a COMTES FHT a.s. pořádali  workshop na téma „Lomová mechanika v praxi“.  O akci byl takový zájem, že někteří zájemci museli být z kapacitních důvodů odmítnuti, za což se ještě jednou omlouváme! Dobrá zpráva však je, že se obě společnosti dohodli seminář v blízké  budoucnosti zopakovat a co víc,  rádi bychom navázali dalšími semináři na související témata.

A jak to všechno probíhalo? Po příjezdu hostů a krátkému občerstvení proběhla kontrola dostupnosti licencí Abaqus pro všechny účastníky, kterých bylo nakonec téměř 20 a workshop mohl začít. Na úvod si vzal slovo výkonný ředitel společnosti COMTES pan Ing. Michal Zemko, Ph.D. aby přivítal všechny účastníky, seznámil je s historií společnosti a představil vize a cíle do budoucna. Následovala první přednáška, které se ujal Ing. Antonín Prantl CSc., který je vedoucím oddělení počítačového modelování v téže společnosti. Ve své prezentaci představil základní principy lomové mechaniky a zabýval se pojmy jakou jsou faktor intenzity K, lomová houževnatost nebo elasto-plastická lomová mechanika. Po krátké přestávce jsme se zaměřili na lomovou mechaniku z pohledu experimentátora. Slova se ujal Ing. Pavel Konopík, Ph.D., vedoucí oddělení mechanické zkoušení a termo-fyzikální měření. ve svém příspěvku se věnoval různým druhům mechanických zkoušek materiálů a vlastním zkušenostem z těchto zkoušek.

Následovala praktická část workshopu. Připraveny byly dva praktické úkoly na lomovou mechaniku v programu Abaqus 2017 a porovnání výsledků s následným experimentem. K tomuto účelu byli účastnici rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna počítala v Abaqusu a druhá byla svědkem šíření trhliny v přímém přenosu. Součástí byla i prohlídka zkušeben, která účastníkům zabrala více než hodinu, bylo se totiž na co dívat! V závěru následovalo porovnání dosažených výsledku z měření s výpočty v Abaqusu a rozdělení cen vítězům. První místo obsadil tým VUT Brno, stříbrný skončil tým VZLÚ a třetí místo bere pan Petr Friedl ze společnosti ŠKODA JS. Ještě jednou gratulujeme všem a těšíme se na další akci – Setkání uživatelů SIMULIA, plánované na 2.- 3. 10. 2017, podrobnosti již brzy na našem webu.

Pokud jste se semináře osobně účastnili, prosíme o vyplnění jednoduchého dotazníku:

Jméno a příjmení

E-mail

1. Naplnil workshop Vaše očekávání?

 určitě ano  spíše ano  spíše ne určitě ne

2. Jak hodnotíte odbornou úroveň workshopu?

 výborná  dostatečná  nedostatečná

3. Bude mít workshop přínos pro vaši pracovní činnost

 ano, zásadní  částečně využiji  spíše ne určitě ne

4. Jak hodnotíte organizaci workshopu?

 výborná  dostatečná  nedostatečná

5. Zúčastnil byste se dalšího workshopu na podobné téma(problematika tvárného porušení, měření rychlých dějů, atd.)?

 určitě ano  spíše ano  spíše ne určitě ne

Vlastní komentář k workshopu: